tuplji ili tupiji

 

Piše se tuplji.

Komparativ prideva tup je tuplji, a superlativ najtuplji.