te naočari ili ti naočari


Pravilno je oboje.

Imenica naočari može biti i ženskog i muškog roda: moje/moji naočari, nove/novi naočari itd.