tuzi ili tugi


Piše se tuzi.

Dativ i lokativ od imenice tuga glase tuzi. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena g u z ispred i).