ubuduće ili u buduće


Piše se i jedno i drugo.

Prilog ubuduće, koji znači odsad, nadalje, u budućnosti, piše se spojeno: ubuduće budi pažljivija.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: u buduće vreme.