ubuduće ili u buduće


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Prilog ubuduće, koji znači odsad, nadalje, u budućnosti, piše se sastavljeno: ubuduće budi pažljivija.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: u buduće vreme.