uopšte ili u opšte


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Prilog uopšte, koji znači posmatrajući kao opštu pojavu, u načelu (npr. razmatrati nešto uopšte), u celini, bez izuzimanja (npr. ljudi uopšte), samo u opštim crtama, bez bližih podataka (npr. znati nešto samo uopšte) ili po pravilu, obično (npr. žene uopšte imaju dugu kosu), piše se sastavljeno. U odričnim rečenicama znači ni u kom slučaju, nikako: uopšte joj ne veruju.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: to spada u opšte obrazovanje.