uho ili uvo

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Oba oblika ravnopravno su u upotrebi.

Od uho množina je uši (sa palatalizacijom). Oblik uvo takođe ima množinu uši (oblik množine uveta je izvan književnojezičke norme).