uho ili uvo


Pravilno je oboje.

Podjednako dobri oblici, koji se ravnopravno upotrebljavaju. Od uho množina je uši (sa palatalizacijom). Oblik uvo takođe ima množinu uši (oblik množine uveta je izvan književnojezičke norme).