ujina ili ujna


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Ujina je oblik jednine ženskog roda od prideva ujin, koji znači „koji pripada uji (ujaku)”.
Ujna je ujakova žena.