ujina ili ujna


Piše se i jedno i drugo.

Ujina je ženski rod jednine prideva ujin, koji znači koji pripada uji (ujaku).
Ujna je ujakova žena.