ujina ili ujna

 

Piše se i jedno i drugo.

Ujina je ženski rod jednine prideva ujin, koji znači koji pripada uji (ujaku).

Ujna je ujakova žena.