unuci ili unuki


Piše se unuci.

Dativ i lokativ od imenice unuka glase unuci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).