ušij ili uši


Piše se ušij.

Imperativ od glagola ušiti (prvo lice jednine prezenta: ušijem) glasi ušij, ušijmo, ušijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.