ušij ili uši

 

Piše se ušij.

Imperativ od glagola ušiti glasi ušij-ušijmo-ušijte. Glagoli koji u prvom licu jednine prezenta imaju završetak -ijem (ušijem) imaju glas j u svim licima zapovednog načina.