ujedno ili u jedno


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Prilog ujedno, koji znači u isti mah, u isto vreme, jednovremeno (npr. nisu svi glavni gradovi ujedno i najveći) ili zajedno, na jednome mestu (npr. u toru su ujedno ovce i koze), piše se sastavljeno.
Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: došli su u jedno selo.