ugrizen ili ugrižen


Piše se ugrizen.

Trpni pridev od glagola ugristi glasi ugrizen (ugrizena, ugrizeno). Gradi se od okrnjene prezentske osnove ugriz- dodavanjem nastavka -en.
Trpni pridev od glagola koji se završavaju na -sti gradi se nastavkom -en (-ena, -eno), a ne nastavkom -jen (-jena, -jeno). To znači da ne dolazi do jotovanja, pa se z ne zamenjuje sa ž.