unučad ili unučići


Pravilno je oboje.

Imenice unuče nema množinu nego se umesto nje ravnopravno upotrebljavaju zbirna imenica unučad i imenica unučići.