unakrstan ili unakrsan

 

Piše se unakrstan.

Međutim, unakrsna (a ne unakrstna), unakrsno (a ne unakrstno), unakrsni (a ne unakrstni), jer se glas t gubi iz suglasničke grupe stn (gubljenje suglasnika) u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine.

Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.