unakrstan ili unakrsan


Piše se unakrstan.

Međutim, unakrsna (ne unakrstna), unakrsno (ne unakrstno), unakrsni (ne unakrstni), jer se t gubi iz suglasničke grupe stn (glasovna promena gubljenje suglasnika) u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine.
Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.