upoznajući ili upoznavajući

 

Piše se upoznajući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola upoznavati glasi upoznajući. Gradi se od 3. lica množine prezenta upoznaju i nastavka -ći.