upoznajući ili upoznavajući


Piše se upoznajući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola upoznavati glasi upoznajući. Gradi se od punog oblika 3. lica množine prezenta (upoznaju) dodavanjem gramatičkog nastavka -ći.