radi ili zbog


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Predlog radi upotrebljava se za iskazivanje svrhe, namere ili cilja radnje: došli su radi druženja.
Predlog zbog upotrebljava se za iskazivanje uzroka (koji je izazvao neku posledicu): saplela se zbog nepažnje.