Rimsko carstvo ili Rimsko Carstvo


Piše se Rimsko carstvo.

Višečlani nazivi država i zajednica sličnog karaktera iz prošlosti pišu se velikim početnim slovom prve reči (ostale samo ako su same po sebi vlastita imena): Dubrovačka republika, Mletačka republika, Istočno rimsko carstvo, Zapadno rimsko carstvo, Vizantijsko carstvo, Osmansko (Otomansko) carstvo, Austrougarska carevina, Republika Svetog Vlaha itd.