razbijen ili razbiven


Piše se razbijen.

Trpni pridev od glagola razbiti glasi razbijen. Gradi se od okrnjene prezentske osnove razbij- dodavanjem nastavka -en.