razbijen ili razbiven

 

Piše se razbijen.

Trpni pridev od glagola razbiti glasi razbijen. Gradi se od okrnjene prezentske osnove razbij- i nastavka -en.