rekla-kazala ili rekla kazala

 

Piše se rekla-kazala.

Stilski obeleženi udvojeni glagolski oblici bliskih ili suprotstavljenih značenja pišu se sa crticom: hoću-neću, imao-nemao, povuci-potegni, veži-dreši i sl.

Međutim, ako se udvajaju višečlane sastavnice, treba pisati crtu sa belinama (ne crticu): drž – ne daj, idi mi – dođi mi, imao – ne imao, hteo – ne hteo, radio – ne radio, znao – ne znao i sl.

Suvišna je crta (i zarez takođe) u primerima kao: radio ne radio, isto mu; učio ne učio, jednako prolazi i sl.