reko ili rek’o

 

Piše se rekô.

Oblici iz familijarnog (svakodnevnog) govora reko (= rekao), došo (= došao), išo (= išao), kazo (= kazao), ko (= kao), našo (= našao), stigo (= stigao) i sl. pišu se bez apostrofa, a sa znakom dužine (cirkumfleksom): rekô, došô, išô, kazô, , našô, stigô i sl.