remek-delo ili remek delo


Piše se remek-delo.

Tradicionalni slikoviti, pojmovno objedinjeni spojevi dveju imenica pišu se sa crticom: biser-grana, ivan-cvet, klin-čorba, rak-rana, spomen-česma, spomen-park, žar-ptica i sl.