raznovrstan ili raznovrsan

 

Piše se raznovrstan.

Međutim, raznovrsna (a ne raznovrstna), raznovrsno (a ne raznovrstno), raznovrsni (a ne raznovrstni), jer se glas t gubi iz suglasničke grupe stn (gubljenje suglasnika) u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine.

Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.