ronilac ili ronioc

 

Piše se ronilac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (rukovodilac, slušalac, stvaralac itd.). Ronilac je imenica nastala od glagola roniti.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – ronilac; ronioci

• gen. – ronioca; ronilaca

• dat. – roniocu; roniocima

• aku. – ronioca; ronioce

• vok. – ronioče; ronioci

• ins. – roniocem; roniocima

• lok. – roniocu; roniocima