ronilac ili ronioc

 

Piše se ronilac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (a ne -oc) na glagolsku osnovu. Ronilac je imenica nastala od glagola roniti.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

U jednini:

– nom. – ronilac,

– gen. – ronioca,

– dat. – roniocu,

– aku. – ronioca,

– vok. – ronioče,

– ins. – roniocem,

– lok. – roniocu.

U množini:

– nom. – ronioci,

– gen. – ronilaca,

– dat. – roniocima,

– aku. – ronioce,

– vok. – ronioci,

– ins. – roniocima,

– lok. – roniocima.