ronilac ili ronioc


Piše se ronilac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (rukovodilac, slušalac, stvaralac itd.). Ronilac je imenica nastala od glagola roniti.
Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – ronilac; ronioci
• gen. – ronioca; ronilaca
• dat.-lok. – roniocu; roniocima
• ak. – ronioca; ronioce
• vok. – ronioče; ronioci
• instr. – roniocem; roniocima