robusna ili robustna


Pravilno je oboje, ali je bolje upotrebljavati oblik robustna.

U pridevima stranog porekla t se čuva u svim oblicima, npr. azbestni (azbestna, azbestno itd.), protestni. Pridev robustan donekle se razlikuje od ostalih po tome što naspram sebe nema imenicu na -st (kao što su azbest, protest). Tako je pored robustna, robustno, robustni, robustne, robustna dopušteno i robusna, robusno itd.