ručki ili ručci


Piše se ručki.

U dativu i lokativu jednine od imenice ručka ne vrši se sibilarizacija jer se k nalazi u suglasničkoj grupi čk.
Genitiv množine takođe glasi ručki (pored ručaka).