respektabilan ili respektivan


Piše se i jedno i drugo.

Pridev respektabilan znači koji izaziva poštovanje, poštovanja vredan; o kojem se mora ozbiljno voditi računa, impresivan: respektabilan protivnik, respektabilan rezultat, respektabilan uspeh, respektabilna vojna sila itd.
Pridev respektivan znači koji se ima u vidu, dati, dotični; uzajaman, obostran.