radio-stanica ili radio stanica


Piše se radio-stanica.

Kada znači radijski, imenica radio piše se sa crticom: radio-amater, radio-aparat, radio-drama, radio-program, radio-reporter, radio-signal, radio-talasi, radio-tehnika itd.
Kada znači radijska ustanova, imenica radio piše se odvojeno: Radio Beograd, Radio Krupanj, Radio Šumadija itd.
Kada se odnosi na zračenje u užem smislu ili je druga sastavnica nesamostalna, imenica radio piše se sastavljeno: radioaktivnost, radiobiologija, radiofonija, radiogenetika, radiogram, radiohemija, radioizotop, radiometrija itd.