radio-stanica ili radio stanica


Piše se radio-stanica.

Kada znači radijski, imenica radio se piše sa crticom: radio-amater, radio-aparat, radio-drama, radio-program, radio-reporter, radio-signal, radio-talasi, radio-tehnika itd.
Kada znači radijska ustanova, imenica radio se piše odvojeno: Radio Klas, Radio Krupanj, Radio Šumadija itd.
Kada se odnosi na zračenje u užem smislu ili je druga sastavnica nesamostalna, imenica radio se piše spojeno: radioaktivnost, radiobiologija, radiofonija, radiogenetika, radiogram, radiohemija, radioizotop, radiometrija itd.