revnostan ili revnosan

 

Piše se revnostan.

Međutim, revnosna (a ne revnostna), revnosno (a ne revnostno), revnosni (a ne revnostni), jer se glas t gubi iz suglasničke grupe stn (gubljenje suglasnika) u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine.

Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.