valenca ili valencija


Pravilno je oboje, ali je bolje upotrebljavati imenicu valencija.

Umesto valenca, asonanca, frekvenca, instanca, konsekvenca, konsonanca, rezonanca, sentenca, supstanca itd. smatra se da su bolji oblici na -ncija: valencija, asonancija itd. Ipak, pojedine reči (distanca, kadenca, sekvenca) danas se javljaju samo sa završetkom -nca.