vrstan ili vrsan

 

Piše se vrstan.

Međutim, vrsna (a ne vrstna), vrsno (a ne vrstno), vrsni (a ne vrstni), jer se glas t gubi iz suglasničke grupe stn (gubljenje suglasnika) u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine.

Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.