virtuoz ili virtouz

 

Piše se virtuoz.

Ta imenica, kojom se označava umetnik (najčešće muzičar) koji savršeno vlada tehnikom svoje umetnosti, potiče od italijanskog virtuoso (od latinskog virtus – vrlina).

Isto tako, virtuoskinja, virtuozan, virtuoznost.