Veliki medved ili Veliki Medved

 

Piše se Veliki medved.

Prva reč u nazivima vasionskih tela i sazvežđa piše se velikim početnim slovom, dok se ostale reči, ako i same ne predstavljaju vlastito ime, pišu malim početnim slovom: Halejeva kometa, Kojperov pojas, Mala kola, Mali medved, Mali Magelanov oblak, Mlečni put, Ortov oblak, Velika kola, Veliki Magelanov oblak itd.