vlazi ili vlagi

 

Piše se vlazi.

Dativ i lokativ od imenice vlaga glase vlazi. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena g u z ispred i).