vlazi ili vlagi


Piše se vlazi.

Dativ i lokativ od imenice vlaga glase vlazi. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena g u z ispred i).