vitezi ili vitezovi

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Množina od imenice vitez je vitezi (vitezi-viteza-vitezima-viteze-vitezi-vitezima-vitezima) ili vitezovi (vitezovi-vitezova-vitezovima-vitezove-vitezovi-vitezovima-vitezovima).