viljušci ili viljuški


Piše se i jedno i drugo.

Dativ i lokativ jednine od imenice viljuška glase viljušci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).
Genitiv množine glasi viljuški (pored viljušaka).