viljušci ili viljuški

 

Piše se viljušci.

Dativ i lokativ od imenice viljuška glase viljušci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).