voćki ili voćci

 

Piše se voćki.

U dativu i lokativu od imenice voćka ne vrši se sibilarizacija jer se k nalazi u suglasničkoj grupi ćk.