voćki ili voćci

 

Piše se voćki.

U dativu i lokativu jednine od imenice voćka ne vrši se sibilarizacija jer se k nalazi u suglasničkoj grupi ćk.

Genitiv množine takođe glasi voćki (pored voćaka).