Velika kola ili Velika Kola


Piše se Velika kola.

Višečlani nazivi nebeskih tela i sazvežđa pišu se velikim početnim slovom prve reči (ostale samo ako su same po sebi vlastita imena): Halejeva kometa, Kojperov pojas, Mala kola, Mali medved, Mali Magelanov oblak, Mlečni put, Ortov oblak, Veliki Magelanov oblak, Veliki medved itd.