vaza ili vazna

 

Piše se vaza.

Ta imenica, kojom se označava posuda (obično umetnički oblikovana) koja služi za cveće ili za dekoraciju, potiče od francuskog vase odnosno nemačkog Vase.