vrlodobar ili vrlo dobar


Piše se i jedno i drugo.

Pridev vrlodobar, kojim se označava određeni nivo uspeha u školi, piše se spojeno: bio je vrlodobar na polugodištu.
U svim ostalim slučajevima, kao spoj priloga vrlo i prideva dobar, piše se odvojeno: vrlo dobar kvalitet.