vrlodobar ili vrlo dobar


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Pridev vrlodobar, kojim se označava određeni nivo uspeha u školi, piše se sastavljeno: bio je vrlodobar na polugodištu.
U svim ostalim slučajevima, kao spoj priloga vrlo i prideva dobar, piše se odvojeno: vrlo dobar kvalitet.