vrlodobar ili vrlo dobar

 

Piše se i jedno i drugo.

Ako je prava složenica sa jednim akcentom, piše se spojeno: bio je vrlodobar na polugodištu.

Ako se obe reči posebno naglašavaju, piše se odvojeno: vrlo dobar kvalitet.