vi biste ili vi bi


Piše se vi biste.

Oblik 2. lica množine aorista od pomoćnog glagola biti glasi biste. Pogrešna je upotreba u sastavu potencijala jedinstvenog oblika bi u svim licima (ne vi bi mogli, vi bi hteli i sl. nego vi biste mogli, vi biste hteli itd.).