vaspitačicin ili vaspitačičin


Piše se vaspitačicin.

U tvorbi prisvojnih prideva od imenica koje se završavaju na -čica dolazi do odstupanja od palatalizacije (c ne prelazi u č ispred i) da bi se izbeglo udvajanje sloga či: igračicin, jahačicin, klizačicin, krojačicin, pevačicin, prodavačicin, saigračicin i sl.