voljenje ili volenje


Piše se voljenje.

Ta glagolska imenica izvedena je od glagola voleti. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasnikom i u osnovi prezenta obavezno je jotovanje.