viceadmiral ili vice admiral


Piše se viceadmiral.

Vice-, prvi deo složenica koji znači pomoćnik, zamenik u nekom zvanju označenom osnovnom rečju, piše se spojeno: vicegubernator, viceguverner, vicekancelar, vicekonzul, vicepremijer itd.