vrući ili vrućiji


Piše se vrući.

Od prideva vruć komparativ je vrući. Gradi se tako što se na osnovu prideva dodaje nastavak -ji (glas j iz nastavka stopio se s prethodnim suglasnikom).