visokoobrazovan ili visoko obrazovan

 

Piše se i jedno i drugo.

Ako se prilog visoko kao prva sastavnica, složen sa pridevom, ne naglašava, piše se spojeno: visokocenjen, visokokaloričan, visokokvalitetan, visokoobrazovan, visokoproduktivan, visokoučen, visokouvažen itd.

Kada se visoko posebno naglašava, piše se odvojeno – visoko cenjeni i sl.