i po ili ipo


Piše se i po.

Kada je po skraćeno od pola, polovina, piše se odvojeno: dan i po, godina i po, kilometar i po, litar i po, osam i po, sat i po, tona i po itd.