izdaleka ili iz daleka


Piše se izdaleka.

To je prilog koji znači na velikom rastojanju, iz velike udaljenosti (npr. izdaleka se ne može uočiti razlika), (obično u negaciji ili sa rečcama tek, bar i sl.) u neznatnoj meri, približno (npr. ni izdaleka ne zadovoljava naše potrebe) ili ne sasvim otvoreno, uzdržano, zaobilazno (npr. raspitivao se izdaleka).