izrasla ili izrastla


Piše se izrasla.

Radni pridev od glagola izrasti glasi izrastao, izrasla, izraslo, izrasli, izrasle, izrasla. Suglasnička grupa stl uprošćava se u sl u jednini ženskog i srednjeg roda i u množini sva tri roda.
Kada se t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), ta grupa se uprošćava (ispadanjem t) radi lakšeg izgovora.