izrastao ili izrasao


Piše se izrastao.

Radni pridev od glagola izrasti glasi izrastao (izrasla, izraslo). Gradi se od infinitivne osnove (izrast-) dodavanjem nastavka -ao.