izrastao ili izrasao


Piše se izrastao.

Međutim, izrasla (ne izrastla), izraslo (ne izrastlo), izrasli (ne izrastli), jer se glas t gubi iz suglasničke grupe stl (gubljenje suglasnika) u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine.
Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.