istovrsna ili istovrstna

 

Piše se istovrsna.

Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.

Isto tako, istovrsno (a ne istovrstno), istovrsni (a ne istovrstni), jer se glas t gubi iz suglasničke grupe stn i u srednjem rodu jednine i u sva tri lica množine.