internet ili Internet

 

Piše se internet.

Ta reč je u svesti korisnika prestala da znači ime kompanije i zato je ispravno pisanje malim početnim slovom.